Front frame under braces

Delta 8v/16v/EVO
Stainless steel or TITANIUM
Telaio di rinforzo all’anteriore in acciaio o TITANIO