Inlet manifold+ big throttle body + ASP pipe

1.4 Multiair
Collettore di aspirazione